Bank Ziemi jest największym pośrednikiem w sprzedaży ziemi w Polsce.

Bank ziemi - nowe zakupy deweloperów
Najwięksi deweloperzy nie mają powodów by narzekać na brak ziemi. Według doradców Banku Ziemi proporcjonalnie ze wzrostem dochodów firmy budujące mieszkania, coraz częściej zwiększają zapasy ziemi pod przyszłe inwestycje.

Coraz częściej firmy deweloperskie inwestują swoje zyski w powiększenie własnych banków ziemi, to jest inwestują w grunty, na których za kilka lat będą mogli wybudować nowe obiekty. Natomiast firmy, które dopiero wchodzą na rynek zazwyczaj dokonują zakupu działek, na których mogą od razu zacząć budowę.

Najlepsi deweloperzy dokonują zakupu ziemi z kilkuletnim wyprzedzeniem. Główne motywacje dewelopera do tworzenia własnego banku ziemi to stały wzrost cen gruntów, utrzymujący się od kilku lat. Dodatkowo znalezienie atrakcyjnych działek utrudnia duża konkurencja na rynku (bój toczy się o najładniejsze działki zlokalizowane blisko centrów dużych miast, ujęte w planie zagospodarowania, jako działki budowlane wysokiej zabudowy). Najwięksi deweloperzy są zainteresowani inwestowaniem w takie działki nawet z kilkuletnim wyprzedzeniem.

Małe firmy, nie dysponujące dużym kapitałem, dzisiaj dopiero zaczynają budować własne zapasy działek. Tempo poszukiwań podgrzewa, fakt, iż w ciągu dwóch lat ceny ziemi wzrosły od 50 do 200 procent. W cenie mieszkania, koszt zakupu ziemi stanowi zazwyczaj pomiędzy 20, a 30 procent ceny sprzedaży. Stąd zyski z inwestycji, przy późnym zakupie działki, są pomniejszane o wysoki koszt zakupu ziemi. Deweloperzy kierując się znaną maksymą – lepiej późno niż wcale – kupują ziemię ze świadomością, że zrealizują zysk również na rosnących cenach ziemi.

Duzi deweloperzy są zabezpieczeni w grunty na kilka lat do przodu – potwierdza Wojciech Ciurzyński, prezes Polnord SA. „– Mamy na czym budować. Ale równocześnie szukamy działek rolnych, które w przyszłości mogą się zmienić w działki budowlane, oraz tanich, które nie mają jeszcze warunków zabudowy. Będziemy się starać o ich przekształcenie. W ten sposób powiększymy nasz bank ziemi. Nie przeznaczamy jednak środków na ziemię, która będzie leżała i czekała w nieskończoność - zaznacza. Penetrujemy lokalizacje, które nazywam drugą linią - przyznaje natomiast Ciurzyński. - To m.in. Lublin, okolice Szczecina, Bydgoszczy, tereny pod Krakowem i Poznaniem. Interesują nas 20-, 50-, a nawet 100 hektarowe działki. Najchętniej rolne, ale te, które będą przekształcane w tereny urbanistyczne - wyjaśnia.

Zbliżoną strategię tworzenia własnego banku ziemi, zastosowała grupa Gant z Wrocławia. Również ta firma posiada własne grunty na najbliższe lata. Według Henryka Feliksa, wiceprezesa spółki: „- Pod koniec 2008 roku, gdy spodziewamy się realizacji sporych zysków z trwających właśnie projektów, staniemy przed pytaniem, co z nimi zrobić: reinwestować je w projekty deweloperskie czy też część przeznaczyć właśnie na bank ziemi. W tej chwili kierujemy 25 proc. środków w projekty długoterminowe, ale nie bank ziemi, tylko centra handlowe lub biurowe - wyjaśnia.

- Incydentalnie myślimy o zakupie ziem, które chcielibyśmy wykorzystać w dalszej perspektywie. Ale na razie tylko przy inwestycjach wieloetapowych. Gdy szybko wykorzystamy część kupowanej działki, a reszta zostaje na przyszłe inwestycje - mówi z kolei Jarosław Szanajca, prezes Dom Development SA. Spółka posiada zapas gruntów na co najmniej cztery najbliższe lata intensywnej działalności. Szuka jednak kolejnych działek, ze szczególnym uwzględnieniem działek w Warszawie.

- Deweloperzy będą dokonywać kolejnych zakupów ziemi potwierdza Jacek Bielecki, dyrektor Polskiego Związku Firm Deweloperskich. - Firmy szukają coraz intensywniej w największych aglomeracjach. I to się długo nie zmieni. W Europie od wielu lat trwa migracja do największych ośrodków. My jesteśmy dopiero na początku tego procesu. Główne aglomeracje będą się nadal szybko rozrastały - mówi Bielecki.” Oznacza to, że w kolejnych latach będzie rosła atrakcyjność działek położonych coraz dalej od centrów dużych miast.

Jesteś na:   Wiadomości
  
© 2008 bankziemi.pl